Zarządzenie Nr ORo.0050.410.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień - Organizacja półkolonii dla piekarskiego środowiska dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych