Zarządzenie Nr ORo.0050.407.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Kosynierów, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.