Zarządzenie Nr ORo.0050.396.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Władysława Sikorskiego, przeznaczoną do oddania w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.