Postępowanie prowadzone jest na platformie przetargowej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/13186/summary

UWAGA! Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 04.08.2021 r., godziny bez zmian.