Zarządzenie Nr ORo.0050.381.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 r.