Data posiedzenia:
2021-05-27

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2020.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
5. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
7. Przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 kwietnia 2021 r.
8. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
9. Zamknięcie obrad.