Zarządzenie Nr ORo.0050.377.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.639.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia wzorów obowiązujących dokumentów dotyczących lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie