Zarządzenie nr ORo.0050.373.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2021 - 2049