Informacja międzysesyjna za okres od 20.05.2021 r. - 16.06.2021 r.