Zarządzenie Nr ORo.0050.361.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 r.