Zarządzenie Nr ORo.0050.358.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych