Data posiedzenia:
2021-06-22

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i przywitanie.
2. Przyjęcie protokołu nr 7/21 VII sesji Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.
3. Dyskusja o działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Podsumowanie pracy MRM Piekary Śląskie w okresie roku szkolnego.
5. Rozmowa o inicjatywach MRM Piekary Śląskie podczas wakacji.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie sesji.


Uwagi:
Miejsce: aula Akademickiego Zespołu Szkół, ul. Gimnazjalna 24,
Godzina: 16.30.