Zarządzenie Nr ORo.0050.337.2021 Prezydenta Miasta Piekary Sląskie z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, przeznaczoną do oddania w użyczenie na okres 3 lat.