Zarządzenie Nr ORo.0050.331.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Papieża Jana Pawła II przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu