Zarządzenie Nr ORo.0050.330.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich  przy ulicy Okrzei Stefana przeznaczoną do oddania w użyczenie na okres 3 lat.