Zarządzenie Nr ORo.0050.324.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich  w rejonie ulicy Piekarskiej przeznaczone do oddania w użyczenie na okres 3 lat.