Zarządzenie Nr ORo.0050.312.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.