Zarządzenie Nr ORo.0050.310.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową,  położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Przyjaźni przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.