Zarządzenie Nr ORo.0050.308 2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miiasta Piekary Śląskie na lata 2021-2049