„Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami biurowo-socjalnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zespołami parkingów” na części działek ew. 1212/22 oraz 1213/22 w Piekarach Śląskich przy ul. Konarskiego – OSś.6220.13.2021 – numer porządkowy karty: 50/2021

Wiecej informacji wyszukasz tutaj wpisujac numer porzadkowy karty: