Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność w całości Uchwały Nr XXXIII/382/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 2.000.000,00 zł