Zarządzenie Nr ORo.0050.296.2021 Prezydenta MIasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego przeznaczone do oddania w użyczenie na okres 3 lat