Informacja międzysesyjna za okres od 21.04.2021 r. - 19.05.2021 r.