Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchylenia nazwy ulicy położonej w Piekarach Śląskich: ulica Jaskółek