Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie"