Zarządzenie Nr ORo.0050.289.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie wyznaczenia Punktów Głosowania, głosowania mieszkańców na zakwalifikowane projekty, weryfikacji kart do głosowania i ustalenia wyników głosowania w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego