Zarządzenie Nr ORo.0050.288.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0050.130.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie