Zarządzenie Nr ORo.0050.285.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Piekarach Śląskich