Zarządzenie Nr ORo.0050.282.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Piekarach Śląskich