Zarządzenie Nr ORo.0050.287.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia nazyw ulicy położonej w Piekarach Śląskich: ulica Jaskółek