Zarządzenie Nr ORo.0050.268.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie oddania w dzierżawę na okres jednego dnia nieruchomości gruntowych,
położonych w Piekarach Śląskich wzdłuż ulicy Bytomskiej w drodze przetargu