Zarządzenie Nr ORo.0050.264.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu nadawania tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Piekary Śląskie"