Zarządzenie Nr ORo.0050.263.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie"