Zarządzenie Nr ORo.0050.255.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego 1, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.