Zarządzenie Nr ORo.0050. 249 .2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Stefana Batorego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu