Zarządzenie Nr ORo.0050. 248 .2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Jesiennej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej