Zarządzenie Nr ORo.0050.245.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2021-2049