Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi – ul. Rycerskiej”.