Data posiedzenia:
2021-04-12

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przedstawienie zmian w strukturze organizacyjnej Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich.
4.Omówienie raportu z audytu oceniającego działalność Szpitala Miejskiego pw. św. Łukasza w Piekarach Śląskich.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów w związku z kryzysową sytuacją Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich.
6.Zamknięcie obrad.