Zarządzenie Nr ORo.0050.231.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Generała Stanisława Maczka 13, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na zasadzie zamiany.