Zarządzenie Nr ORo.0050.221.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej w Piekarach Śląskich nazwy: Zielona