Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych