Zarządzenie Nr ORo.0050.212.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację w 2021 roku zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19