Zarządzenie Nr ORo.0050.210.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności ułamkowej, niewydzielonej części działki gruntu.