Zarządzenie Nr ORo.0050.209.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00038946/7