Zarządzenie Nr ORo.0050.204.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.