Zarządzenie Nr ORo.0050.763.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie planu finansowego dla rachunku, na którym Miasto Piekary Śląskie gromadzi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19