Zarządzenie Nr ORo.0050.200.2021 Prezydenta Miasta Piekary Sląskie z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych programów na rzecz promocji zatrudnienia, zadań związanych z zapobieganiem, prtzeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych fakultatywnych zadań w 2021 roku