Zarządzenie Nr ORo.0050.201.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Piekary Śląskie oraz ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Piekary Śląskie