Zarządzenie Nr ORo.0050.199.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 73